Akupunktur & Akupessur

Akupunktur har sitt ursprung i Kina och är en urgammal behandlingsform där man använder sig av mycket tunna sterila nålar. Nålarna sticks i och genom huden i specifika punkter på kroppen och stimulerar där kroppens eget försvar till läkning. Enkelt kan man förklara det som att akupunktören hjälper kroppen att hjälpa sig själv. Akupressur utförs med olika tum och fingertryck istället för med nålar.

Kiropraktik

Kiropraktik är en behandlingsteknik som används på friska leder och där man inriktar sig på funktionsstörningar vid påvisad nedsatt rörelseförmåga i ryggens och benens leder. Tekniken innebär att man inom ledernas normala rörelseomfång övervinner den nedsatta rörelseförmågan. Den kiropraktiska behandlingen ger samtidigt patienten en relaxerande effekt på spänd och stram muskulatur.

Laser

Laser är ett ljus som har en våglängd i långa sammanhängande vågor som påverkar det lokala immunförsvaret, cirkulationen i blod- och lymfkärl. Detta rena ljus aktiverar delar som har nedsatt funktion, vilket bland annat visar sig i ökad läkningsförmåga, minskad inflammation, smärtlindring och lokal ökning av immunförsvaret. Medicinsk laserbehandling används vid inflammationer, smärta, muskel- ledproblem, förslitnings- och belastningsskador, sen- och gaffelbandsskador.

Undersökningar & Rörelsetester

Genomgång av muskulatur, mjukdelar, ledernas rörelse och muskulaturens symmetri. Undersökning av hästen i rörelse, med eller utan ryttare, på hårt och mjukt underlag, på rakt och böjt spår. Kontroll av utrustning, ex. sadel och seldon.

Stretching

Stretching bibehåller samt förlänger muskulatur och mjukdelsvävnad. Stretching används på muskelgrupper eller på en specifik muskel efter hårt arbete. Detta gynnar muskelns blodcirkulation som därigenom lättare kan transportera bort slaggprodukter som till exempel mjölksyra . Det är viktigt att veta när man ska stretcha, men det är mer viktigt med kunskapen om när man inte ska stretcha.

Massage

Massage löser spända och ömma muskler så att dessa bibehåller sin elasticitet och smidighet. Muskelbalansen och koordinationen förbättras. Massage, liksom stretching, gynnar blodcirkulationen och underlättar för kroppens vätskor att föra bort slaggprodukter. Massage kan göras både före och efter arbete.

loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...