Equiterapi

Equiterapi är ett samlingsord för ett flertal olika alternativa behandlingsmetoder som används för att hjälpa hästar med störningar i rörelseapparaten.
Equiterapeuten arbetar med rehabilitering av hästar efter veterinärbehandling men också med friska och välmående hästar i förebyggande syfte.
Behandlingsformerna är desamma som de humanutbildade sjukgymnasternas, med skillnaden att de är anpassade för hästen. Behandlingen syftar till att återställa funktionen i rörelseapparaten genom mjukdelsbehandling och manipulationstekniker där terapeuten bland annat använder sig utav akupunktur, akupressur, massage, stretching och laser.
Equiterapeuterna informerar också hästägaren / tränaren om förebyggande åtgärder som minskar skaderisken såsom exempelvis träningsupplägg och friskvård.

Förebyggande Vård & Rehabilitering

Det finns flera sätt att förebygga hästens skador.  Bland annat; Lyssna på hästens små signaler att något är fel.  Exempelvis att hästen plötsligt inte vill galoppera vänster alt. höger galopp. I hoppning; att den inte alltid landar på samma sätt/ ett ben.  (tyngd på onda skyddar vänster sida) och drar åt höger över hindret (ofta problem i höger bak), trampar om innan avstamp. Svårt att ställa; i till ex. vänster oftast på volt, skjuter över ryttaren till höger sida av ryggen (undviker belastning av vänster sida). I stallet: går hästen undan när du kommer med sadel & träns? Kolla utrustning! Bäddar vallar i boxen och backar upp på med mera.
Hur man palperar igenom hästen; fysikalisk testmetodik enklare variant. Ben, senor,

böjning, rygg, nacke. Ömhet i Bracciocephalicus ensidigt.
Symmetri i muskulaturen; titta framifrån sida uppifrån bakifrån. Visa på kruppa muskulatur och gracilis muskulatur. Sadel-problem; tappar muskulatur vid sidan av manken och ömhet, bullar bakom sadeln, resårgjordens påverkan, bogfrihet. Träna liksidighet på både häst och ryttare! Otroligt viktigt! Ställ dig själv framför en spegel och titta. Rida vänsterhänt ridna hästar! Du överför din oliksidighet på hästen precis som hästen gör på dig. Hästar som skjuter över ryttaren till vänster eller höger. Lite
om stretching; Kolla oliksidighet till exempel travökningar och olika motstånd vid böjning.